* verplicht veld

Goed zeemanschap

Tien gouden regels

  1. Houd u aan de regels die op het water gelden en zorg dat u ze kent.
  2. Vaar niet harder dan nodig is, neem de tijd want u heeft de tijd.
  3. Houdt uw armen en benen binnen boord bij sluizen en bruggen.
  4. De beroepsvaart heeft altijd voorrang op pleziervaartuigen.
  5. Begeef u niet in moeilijke situaties, vaar een veilige koers.
  6. Blijf kalm bij bruggen, sluizen e.d., dit voorkomt averij.
  7. Laat de zeilen niet in de wind klapperen en droog ze voor u ze opdoekt.
  8. Kijk uit waar u aanlegt en leg de boot op de juiste manier vast.
  9. Verzamel afval in plastic zakken en doe ze bij gelegenheid in daarvoor bestemde containers.
  10. Meer niet af in rietkragen, natuur- en vogelreservaten.