* verplicht veld

Privacy verklaring www.polboten.nl

Indien u via deze site een dienst afneemt, vragen wij naar uw achternaam, voorletters, geslacht, adres, postcode, woonplaats, land telefoon en e-mail. Deze gegevens gebruiken wij om die dienst te verlenen en te administreren, en, indien u daarvoor toestemming geeft, om u te informeren over onze dienstverlening via onze jaarlijkse nieuwsbrief. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast kunnen wij u vragen hoe u op deze website terecht bent gekomen. Deze gegevens gebruiken wij om u in het verschiet beter van dienst te kunnen zijn.

Bij vragen kan contact met ons opgenomen worden via info@polboten.nl.